حسین سرخوش سیار فومنی


 نشانی: گیلان / فومن / خ شهدا-روبروی مدرسه فاطمیه سابق-خدمات فنی سرخوش
 تلفن: 013-34734460-34720310
 موبایل: 09111386097
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی