حمیدرضا حسنی


 نشانی: گیلان / خشکبیجار / خ مطهری بالاتر از کارگاه فریعی خدمات فنی حمید
 تلفن: 013-34461284
 موبایل: 09113353114
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی