خسرو عزتی


 نشانی: گیلان / بندر انزلی / خ طالقانی تقاطع آذربایجان بازار روز خدمات فنی عزتی
 تلفن: 013-44515766
 موبایل: 09117227830
 زمیته فعالیت: خانگی