حمید محمدی قنات غستانی


 نشانی: گیلان / رشت / میدان امام علی - 200متر به سمت میدان نیرودریایی - - سمت راست
 تلفن: 013-33600903
 موبایل: 09111311539
 زمیته فعالیت: خانگی-کولر