رضا ملکی بیجارپس


 نشانی: گیلان / رشت / بلوار چمران نبش ک گلستان موسسه خدمات فنی ملکی
 تلفن: 013-33833644
 موبایل: 09111368990
 زمیته فعالیت: خانگی-اسپلیت