حمیدرضا قهرمانی


 نشانی: مازندران / ساری / بلوار آزادی انتهای 20 متری ش نوری ( گل افشان ) 100 متر بعد از چهارراه و میدان سمت راست کدپستی : 4815635955
 تلفن: 011-33354600
 موبایل: 09112514619
 دورنگار (فکس): 011-33354600
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری