رمضان کاوسی


 نشانی: مازندران / آمل / خ طالب آملی - دریای 33 - موسسه فنی کاوسی
 تلفن: 011-44289798
 موبایل: 09112211345
 زمیته فعالیت: خانگی (ماشین لباسشویی)