خسرو پولادی


 نشانی: مازندران / نور / خ مسجد جامع جنب مجتمع گلسار موسسه سرما گستر نور
 تلفن: 011-44553943
 موبایل: 09113211724
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی