روح الله سلیم ایقانی


 نشانی: مازندران / تنکابن / خ کشاورز روبروی تقاطع ابن سینا پ 235 خدمات فنی ایقانی
 تلفن: 0192-4220326
 موبایل: 09111934735
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی