حسن نظرپسندی


 نشانی: مازندران / عباس آباد / خ شهدا(جاده کلاردشت) کوچه خرم ، جنب دبستان فردوسی
 تلفن: 011-54626615
 موبایل: 09111353509
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی