حمیدرضا اسفندیاری


 نشانی: مازندران / ساری / میدان خزر بلوار فرح آباد انتهای خیابان سیدالشهدا (فرح آباد 4)سمت راست 30 متر مانده به چهار راه ولیعصر
 تلفن: 011-33700609
 موبایل: 09112002306
 زمیته فعالیت: خانگی