امید برزگر


 نشانی: مازندران / بابلسر / بابلسر، میدان بلال ، بین آستانه 3و5 ، خدمات فنی اطمینان
 تلفن: 011-35339544
 موبایل: 09111182583
 زمیته فعالیت: کولرگازی