اصغر داداشی


 نشانی: مازندران / قائم‌شهر / خ ساری عبورچشمه سر
 تلفن: 011-42082786-784
 موبایل: 09117114330
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی