صنایع زرین نمای کاسپین

خدمات پس از فروش › فهرست نمایندگان  ›  هرمزگان  ›  عبداله پاسخندی

عبداله پاسخندی

 نشانی: هرمزگان / بستک / بستک - خ شهرداری روبروی شهرداری موسسه فنی پاسخندی
 تلفن: 076-44322420-44322820-44332345
 موبایل: 09171644084
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی