ابراهیم جلالی پور


 نشانی: هرمزگان / بندرعباس / بندرعباس بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی چهارراه فاطمیه ساختمان جلالی پور تعمیرگاه هرمزگان
 تلفن: 0761-2243560
 موبایل: 09173631700
 زمیته فعالیت: خانگی - کولر