صنایع زرین نمای کاسپین

خدمات پس از فروش › فهرست نمایندگان  ›  هرمزگان  ›  مهرداد طاهرزئی

مهرداد طاهرزئی

 نشانی: هرمزگان / بندرعباس / بندرعباس خ هواگشت سابق نرسیده به پل شهناز جنب دفتر خدمات پستی موسسه فنی مهرداد طاهری
 تلفن: 0761-2227340-2225574
 موبایل: 09179009194
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی