حیدرعلی فراهانی


 نشانی: هرمزگان / بندرعباس / خ 17 شهریور شمالی روبروی مانتوسرای بلوچ موسسه خدمات فنی سرمازا پ 95
 تلفن: 0761-2228810
 موبایل: 09177604037
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی