جعفر مویدی


 نشانی: هرمزگان / میناب / بلوار ساحلی شهرک حامد تعمیرگاه مویدی
 موبایل: 09173657016
 زمیته فعالیت: کولرگازی و.خانگی