حجت ظفری


 نشانی: همدان / نهاوند / خ ازادگان پاساژ اربابی ط همکف روبرو درب ورودی الکترونیک سیگنال
 تلفن: 081-33225492
 موبایل: 09188515235
 دورنگار (فکس): 081-33225492
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری