جعفر ساجدی


 نشانی: همدان / همدان / خ شهدا-بلوار آیت الله تالوهی-پایین تر از ک باروتیان
 تلفن: 081-32664708
 موبایل: 09188145881
 زمیته فعالیت: خانگی، کولر