ساسان سماوات


 نشانی: همدان / همدان / بلوار آیت اله مدنی نرسیده به پل تختی روبه روی سرپرستی بانک رسالت پ 70
 تلفن: 081-38276776
 موبایل: 09181110263
 زمیته فعالیت: کولرگازی