حسین محقق نیا


 نشانی: یزد / میبد / خ سلمان فارسی روبرو بانک صادرات موسسه
 تلفن: 035-32326325
 موبایل: 09138559800
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری