حمید دشتی رحمت آبادی


 نشانی: یزد / یزد / بلوار شهید دشتی بلوار ارتش سمت چپ خدمات فنی دشتی
 تلفن: 035-38224493
 موبایل: 09133565242
 زمیته فعالیت: کولرگازی