جواد یعقوبیان


 نشانی: یزد / خاتم / خاتم - خ امام خمینی جنب اداره برق شهرستان شرکت تعاونی تاسیساتی دانش و فن
 تلفن: 035-32572009
 موبایل: 09131545696
 زمیته فعالیت: اسپلیت-خانگی