جمشید خان محمدی


 نشانی: البرز / نظرآباد / نظرآباد خ شهدای شمالی پ88
 تلفن: 026-45352074
 موبایل: 09395352074
 دورنگار (فکس): 026-45347556
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری