جلیل مسلمان یزدی


 نشانی: البرز / کرج / میدان شهدا خ بیمارستان کمالی خ سید الشهدا پ 161
 تلفن: 026-32220728-32221800
 موبایل: 09387450465
 زمیته فعالیت: خانگی