داوود منصور پور


 نشانی: البرز / کرج / خ آبان پ 45 ساختمان ال جی
 تلفن: 026-32233442-32240401-32240402
 موبایل: 09123630781
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی