رضا فرد تهرانی


 نشانی: تهران شهرری فداییان اسلام خ پروین اعتصامی خ ش قاسم مسجودی پاساژ رازی ط همکف و 46
 نام صاحب نمایندگی: رضا فرد تهرانی
 تلفن: 09123064914
 موبایل: 09123064914
 زمیته فعالیت: fardtehranireza@gmail.com